fbpx
i-Doprava.comNovinky ze světa dopravy

 

 

 

Bachmač, cilindr, hébl a kirov. Jak dobře znáte ajznboňácký slang?

Foto: ČD

Jako každé pracovní a zájmové odvětví, i lidé z pracovního i zájmového prostředí železnice mají svou specifickou pracovní mluvu. Ta sestává jednak ze spisovné terminologie, které je nutné užívat při konkrétních pracovních úkonech jako posunu apod., tak ze slangu, tedy ze specifické nespisovné řeči. Tam se řadí nejen i širšímu okruhu fanoušků železnice či „šotoušům“ známé přezdívky vozidel, ale i pojmenování pracovních úkonů, zařízení, osob, procesů, staveb atd. mající často za úkol co nejjasnější a nejkratší vyjádření (tzv. jazykovou ekonomii). Mnohé z takovýchto výrazů a pojmenování mají svůj původ i hluboko v historii českých železnic.

Z historie mluvy českých železničářů

S rozmachem železnic na území bývalé Habsburské monarchie ve druhé polovině 19. století se zaměstnání na železnici stalo po všech stránkách náročným, a tudíž uznávaným a oceňovaným povoláním. Až do roku 1918 byla jediným pracovním jazykem nejen mezi železničáři němčina, teprve se vznikem Československa se začala utvářet českojazyčná terminologie (tj. spisovná část jazyka; za zmínku stojí pokusy z let 1894 – „Německo-česká sbírka názvosloví železnicového“ či 1911 „Německo-český slovník železniční“) a předpisy, nezbytné pro fungování železnic. Spolu s nimi začala velmi pozvolna vznikat česká železničářská nespisovná řeč, slang. Podstatným zdrojem pro ni byla původní německá terminologie, z níž vznikly přejaté termíny, tzv. germanismy, jejichž četnost byla v meziválečném období velmi velká. 

Kvůli zakořenění němčiny, jejímu častému používání i po roce 1918 a dalším důvodům šel vývoj českého „ajznboňáckého“ slangu velmi pomalu dopředu, nicméně díky jazyková kreativitě a hravosti (projevující se například na pojmenovávání nových vozidel), pojmenovávací potřebě (nová technika, tratě, ekvivalenty ke spisovné terminologii apod.) se postupně vyvinula svébytná železničářská mluva. Její vývoj nicméně (stejně jako u jazyka jako takového) neskončil a neustále trvá. Tzn. obměňují se staré výrazy za nové, je potřeba přesnějšího a kratšího vyjádření, přichází nová technika a s ní nová pojmenování apod. Roli hraje i politická situace (výrazy přejímané z ruského jazyka za komunistického režimu) a další faktory. Pestrost dokládá široká stylistická škála slov, tj. od téměř spisovných až po pejorativní označení, přejímání slov z cizích jazyků (dnes zejména angličtiny) a další.

Vývojem, situací v oblasti železničářského slangu a sběrem slangových výrazů se zabývalo od 60. let 20. století několik lingvistů a autorů, zejména Jaroslav Hubáček, Lumír Klimeš, Bedřich Téma či nejnověji Miroslav Pösel a Eliška Fialová. Práce, jejíž součástí je následující dotazník, si klade za cíl zjistit aktuální používanost různě starých výrazů, tj. v jaké míře se výrazy i mnoho desítek let staré používají a jak se jejich používanost liší od těch, které se objevily teprve nedávno. Nedílnou součástí práce je i slovník čerpající z co nejvíce zdrojů a snažící se obsáhnout co možná nejkompletněji výrazivo českého železničářského slangu.

Pracujete-li v jakémkoliv pracovním zařazení na železnici, prosím Vás o vyplnění zmíněného dotazníku, významně tak pomůžete k dokončení studie. Za vyplnění předem moc děkuji! 

Dotazník naleznete zde: https://www.survio.com/survey/d/A6A0P6E6L8Q3S2Z1F 

Více k tomuto tématu naleznete například v následujících publikacích:

  • HUBÁČEK, Jaroslav, Železničářský slang, Spisy pedagogické fakulty v Ostravě /sv. 28/1974, Praha: SPN, 1974; případně další články a studie autora, některé zveřejněné též na internetových stránkách i s železniční tematikou (zelpage.cz)
  • KLIMEŠ, Lumír, Západočeský železniční slang. Sborník Pedagogické fakulty v Plzni, Jazyk a literatura, 7, Praha 1967, s. 15—36 
  • Josef. Velká cesta: čtení o dráze olomoucko-pražské. Ostrava: Josef Lukasík, 1947
  • PÖSEL, M., J. HASÁK a A. DROBNÝ, Železničářský slang 2013: Slovník železničářských výrazů. 5. vydání. Ostrava, 2013

Autor textu: Adam Dvořáček

Leave a Reply

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..