fbpx
i-Doprava.comNovinky ze světa dopravy

 

 

 

Rail invest osočil ČD Cargo ze zahlazování důkazů trestné činnosti. Dopravce se však brání

Foto: ČD Cargo

Níže Vám přinášíme vyjádření společnosti ČD Cargo, které zveřejnilo na základě vyjádření R. Šušky v rozhovoru pro server Seznam zprávy.

ČD Cargo a SMK se snaží zahladit stopy a důkazy své trestné činnosti podvodu a obecného ohrožení,“ tvrdí R. Šuška v rozhovoru na serveru Seznam Zprávy poté, co objevil v jedné z tehdejších provozoven skupiny Budamar (Vagonka Louny) vagóny SMK, čekající na výměnu podvozku a brzd za nové, které byly v té době ve výrobě.

Celkem 75 vozů SMK bylo s ohledem na dodatečná smluvní ujednání nejprve dodáno na provizorních dvojkolích a s využitím litinových brzdových špalků. Důvodem tohoto ujednání byl nedostatek kolového materiálu na trhu v inkriminovaném období rekonstrukce a zároveň závazek pronajímatele tento smluvní nedostatek odstranit nejpozději do konce roku 2020. Od roku 2021 bude totiž nezbytné používat kompozitní brzdové špalíky pro přepravy na německých tratích, od roku 2025 v dalších zemích EU. Využití jiného než smlouvou sjednaného typu kol a litinových brzdových špalků však v žádném případě nemělo jakýkoliv vliv na bezpečnost. Ostatně jinak by vozy nemohly být úředně registrovány a ze strany pronajímatele uvedeny do provozu.

Nyní v souladu se smlouvou a na náklady skupiny Budamar dochází v několika najatých provozovnách v ČR k náhradě provizorních dvojkolí a brzdových špalků za nové, původně smlouvou dojednané. 75 vozů tak dostává stejná tepelně odolná kola a kompozitní brzdové špalky jako zbylé pronajaté vozy. Tato část projektu modernizace byla předem řádně dojednaná a schválená dodatkem ke smlouvě ČD Cargo s SMK. Jednou z provozoven byla i Vagonka Louny, kde společnost takto dokončovala modernizaci pěti vozů.

Pan Šuška dále pokračuje ve fabulaci: „Důkazem, že pravý důvod přístavby těchto vagonů do Loun není žádné dokončení modernizace, je fakt, že na vagonech jsou uvedena data, kdy byly tyto vagony v Paterku uvedeny do provozu. Například březen 2019.“ Uvedení těchto vozů do provozu bylo s odkazem na výše uvedené předem dojednáno a řádně zdokumentováno mezi oběma smluvními stranami. Vozy, které zmiňuje pan Šuška, byly navíc již v době uveřejnění rozhovoru zpět v provozu, osazené úplně novými koly i brzdovými systémy.

Modernizované vozy mají povolení v EU, registraci a dva nezávislé posudky

Pan Šuška tvrdí, že modernizace probíhá „bez schválené dokumentace dle platné evropské legislativy“. Je to další lež. Modernizace je plně zdokumentovaná, všechny modernizované vozy mají úřední schválení a registraci k mezinárodnímu evropskému provozu. Dva nezávislé znalecké posudky navíc stvrzují bezpečnost modernizovaných vozů a životnost prodlouženou modernizací až na 32 let. Veškerou dokumentaci ČD Cargo předala také policii spolu s detailním vysvětlením spolupráce se společností SMK a rovněž zkušeností se společnostmi ze skupiny Rail Invest.

Lživé je i tvrzení, že za odstavené vozy v opravně ČD Cargo platí nájemné. Součástí smlouvy mezi ČD Cargo a SMK je samozřejmě i ustanovení o tom, že takto odstavené vozy jsou vyjmuty z nájemného. Toto lze jednoduše doložit fakturami, poníženými právě o nájemné za odstavené vozy.

Bezpečnost vozů v provozu je úředně potvrzena

Další vyjádření pana Šušky o tom, že „vagony, které používá ČD Cargo od SMK, jezdí na podvozcích až 53 let starých“, je opět lež. Podvozky obsahují rekonstruované nebo úplně nové komponenty a jsou opět předmětem zdokumentovaných kontrol a revizí. Hlavní součástí, která je při modernizaci zachována v původním stavu, je rám podvozku. Jeho použitelnost se totiž neřídí věkem, ale technickým stavem, který je kontrolován pomocí defektoskopie a dalšími pravidelnými měřeními dle pravidel údržbového řádu (standardní praxe využívaná všemi evropskými opravci včetně Rail Invest). Bezpečnost a kvalita provedené modernizace je opět řádně a nezávisle posouzena. Nezávislé posudky si nechala vypracovat společnost ČD Cargo i přesto, že za bezpečnost, modernizaci a řádnou registraci vozů pro evropský provoz ručí dodavatel, který zajistil i schválení modernizace příslušným drážním úřadem v EU.

Bezpečnost hodnotí kompetentní odborníci, ne podnikatelé

Pan Šuška označuje modernizaci vozů SMK za nebezpečnou, ale zároveň přiznává, že stejný postup používaly v minulosti i jeho společnosti. Tehdy zřejmě nebezpečná nebyla. Každopádně k hodnocení bezpečnosti modernizace a především míry bezpečnosti samotných vozů slouží plně kompetentní orgán – drážní úřad. Rozhodně to není pan Šuška, ani jiný podnikatel. Odborníci z drážního úřadu rozhodli na základě komplexní podkladové dokumentace opravce a vydali kladné stanovisko. Opakované stížnosti zástupců Rail Invest v této kauze drážní úřad vždy zamítl. Šuškovo tvrzení, že „v sázce je fakticky ohrožení lidských životů,“ proto považujeme za jasné šíření poplašné zprávy s cílem zmást čtenáře a vyvolat paniku.

Cena nájmu mínus splátka mnohamilionové dlužné pokuty od Rail Invest

Vagony, které jsme pronajímali ČD Cargu a uživatelsky jsou srovnatelné, jsme pronajímali za 10 eur na den. Na vše máme doklady,“ dále říká pan Šuška. Vozy, o nichž mluví, sice nejsou srovnatelné, protože mají odlišnou konstrukci i využití (vozy řady Ealos jsou určeny především na přepravy dřeva), ale cena pronájmu je pravdivá. V dokladech, o kterých pan Šuška mluví, je však také uvedeno, že snížení nájemní ceny z 18 EUR na hodnotu 10 EUR za den byla forma narovnání, kterou jeho firma společnosti ČD Cargo postupně splatí část dlužné pokuty 68 milionů Kč za pozdní dodání vozů v jiné zakázce. Jedná se tak opět o účelovou manipulaci skutečnosti.

ČD Cargo spolupracuje pouze s opravci s řádnou dokumentací

Do doby, kdy začaly platit závazné předpisy EU, to znamená od roku 2007 a po dobu přechodného období do konce roku 2009, bylo možné modernizovat vagony dosazováním i starších podvozků Y 25. Toto se mohlo realizovat pouze na základě řádně schválené dokumentace na Drážním úřadu,“ shrnuje pan Šuška.

ČD Cargo nedisponuje takovými kapacitami, ani technickým zázemím, které by umožnily modernizaci tohoto rozsahu, a právě proto využívá služeb velkých opravců, kteří disponují potřebnou a schválenou dokumentací. V dnešní době jsou jimi pouze evropská skupina Budamar a ostravský Rail Invest. Vzhledem k dlouhodobým vysokým pohledávkám a sporům, které ČD Cargo vede s ostravským dodavatelem, spolehla se na odbornost a záruky nabízené mezinárodní skupinou Budamar.

Jako řádný hospodář, který působí na vysoce konkurenčním trhu nákladní dopravy, je ČD Cargo povinno pečlivě zvažovat veškeré investice s ohledem na jejich dlouhodobou komerční návratnost. Jsme přesvědčeni, že právě kombinace investice do nových vozů a kvalitně provedené modernizace starých vozů, která výrazně prodlouží jejich životnost, nám pomůže dlouhodobě generovat zisk. ČD Cargo tedy rozhodně nesdílí názor pana Šušky, že je v hospodářském zájmu společnosti u starých vozů „pouze provést pravidelnou revizi v depech“.

ČD Cargo podniká právní kroky k obraně svého jednání i pověsti

Vzhledem k tomu, že zástupci společností kolem skupiny Rail Invest opakovaně a soustavně křivě obviňují a očerňují představitele naší společnosti a šíří poplašné zprávy s cílem mást veřejnost, rozhodla se společnost ČD Cargo k obraně nejen v mediálním prostoru, ale především v právní rovině. Plně důvěřujeme orgánům činným v trestním řízení, které případ šetří, a poskytujeme jim plnou podporu.

Zdroj: ČD Cargo

Leave a Reply

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..