fbpx
i-Doprava.comNovinky ze světa dopravy

 

 

 

Predĺženie železnice Bystrianskou dolinou smerom na Tále a Krupovú a do Krpáčova

Zdroj: Slavomír Kontúr

Prológ

Sú krajiny, do ktorých chodíme okrem ich prírody, kuchyne či ľudí obdivovať aj ich pamiatky.

Sú krajiny, do ktorých chodíme obdivovať aj ich technické dopravné pamiatky a skvelú dopravnú obslužnosť napriek prekážkam, ktoré im príroda postavila.

Sú krajiny, do ktorých sa chodíme inšpirovať.

Je krajina, v ktorej by sme radi niečo podobné zrealizovali…

Predĺženie železnice Bystrianskou dolinou smerom na Tále a Krupovú a do Krpáčova

Bystrianska dolina a južný svah Chopku patria k hojne navštevovaným oblastiam v rámci Slovenska a sú častým cieľom turistov i zo zahraničia. Ide o oblasť silne poznamenanú cestovným ruchom s jeho atraktívnymi cieľmi na strane jednej a nedokonalou dopravnou obslužnosťou na strane druhej. K cieľom cestovného ruchu patrí oi. Bystrianska jaskyňa, stredisko cestovného ruchu Mýto SKI & BIKE centrum, Ajax farma, stredisko cestovného ruchu Tále ski, golf & hotel resort, Lanový park Tarzania Tále, vodná nádrž Krpáčovo a hlavne stredisko cestovného ruchu Ski Centrum Jasná Nízke Tatry (Chopok – juh).

Neopomenuteľným cieľom cestovného ruchu je však aj bývalá lesná úzkokoľajná Čiernohronská železnica, ktorá by mala k vyššie uvedeným cieľom cestovného ruchu viesť a tak by v tomto investičnom zámere plnila dvojjedinú roľu prostriedku (dopravného) a cieľa (turistického) zároveň. Jej pripravovaná modernizácia a zapojenie do integrovaného dopravného systému kraja nahráva tomu, aby sa rozvinula aj smerom do Bystrianskej doliny a aj ďalej ako nosný dopravný systém aj do ďalších cieľov cestovného ruchu, ktorých by bola ich integrálnou celoročnou každodennou súčasťou a opustila tak súčasný sezónny režim. Okrem toho by samozrejme obsluhovala v bežnom režime jednak sídla po trase (Štiavnička, Chvatimech, Piesok, Bystrá, Mýto pod Ďumbierom, Bystrá dolina, Tále a Krpáčovo) a jednak významných zamestnávateľov (Železiarne Podbrezová, Tále, HOTEL PARTIZÁN a hlavne Jasná Nízke Tatry).

Trasovanie železnice

Preto bola pod záštitou ateliéru Parabola vypracovaná štúdia možností a príležitostí tohto investičného zámeru (vrátane prílohy). Ráta priemerne s cca 1250 cestujúcimi v jednom smere denne. Autori tejto štúdie na základe vyššie uvedených faktov doporučili ďalej sledovať trasu v ose Štiavnička – Chvatimech triangel – Železiarne Podbrezová nový závod – Piesok – Bystrianska jaskyňa – Bystrá – Ski Mýto pod Ďumbierom – Hotel Bystrá – Kúria Tále – Ski Tále – Hotel Partizán – Hotel Stupka – Hotel Golf – Krupová/Príslop – Krpáčovo, teda subvariant stanica Železiarne Podbrezová nový závod 1, obsluhovaná len brána generálne riaditeľstvo, subvariant s tunelom, invariant Príslop a variant adhézny úsek Hotel Golf – Krupová na vlastnom telese.

Úsek Štiavnička – Hotel Golf – Krpáčovo; zdroj Slavomír Kontúr
Úsek Hotel Golf – Krpáčovo/Krupová; zdroj Slavomír Kontúr

Ide o 22,0 km dlhú železničnú trať Štiavnička – Hotel Golf – Krupová s 5,4 km dlhou odbočnou železničnou traťou Hotel Golf – Krpáčovo. Cestovné doby sú 54 min. pre úsek Štiavnička – Hotel Golf – Krupová a 9 min. pre úsek Hotel Golf – Krpáčovo pre zastávkový vlak (41 min. jazdná doba pre úsek Štiavnička – Hotel Golf – Krupová a 8 min. pre úsek Hotel Golf – Krpáčovo).

Úsek Štiavnička – Bystrianska jaskyňa je jednokoľajný a obsahuje stanicu Štiavnička so 4 nástupnými hranami, triangel Chvatimech, zastávku Chvatimech triangel, stanicu Železiarne Podbrezová nový závod s 2 nástupnými hranami, zastávku Piesok a zastávku/výhybňu Bystrianska jaskyňa s 2 nástupnými hranami. Pomocou trianglu Chvatimech je železnica napojená na súčasnú trať do stanice Chvatimech ČHEŽ. Zo zastávky Chvatimech triangel vedie 200 m dlhý travelátor Chvatimech triangel – Chvatimech (ČHEŽ) – Chvatimech (ŽSR); zastávka/odbočka Chvatimech (ŽSR) má preložené nástupište na stranu rieky a od neho aj chodník na zastávku Chvatimech ŽSR (ČHEŽ).

Terminál Štiavnička; zdroj Slavomír Kontúr

Úsek Bystrianska jaskyňa – Hotel Partizán je jednokoľajný a obsahuje zastávku/výhybňu Bystrianska jaskyňa s 2 nástupnými hranami, zastávky Bystrá a Ski Mýto pod Ďumbierom, zastávku/výhybňu Hotel Bystrá s 2 nástupnými hranami a zastávky Kúria Tále, Ski Tále a Hotel Partizán.

Úsek Ski Mýto pod Ďumbierom – Hotel Bystrá; zdroj Slavomír Kontúr

Úsek Hotel Partizán – Hotel Golf je jednokoľajný a obsahuje zastávky Hotel Partizán a Hotel Stupka a stanicu Hotel Golf s 4 nástupnými hranami.

Úsek Hotel Golf – Krupová je jednokoľajný a obsahuje stanice Hotel Golf s 4 nástupnými hranami a Krupová s 2 nástupnými hranami.

Terminál Krupová; zdroj Slavomír Kontúr

Úsek Hotel Golf – Krpáčovo je jednokoľajný a obsahuje stanicu Hotel Golf s 4 nástupnými hranami, zastávku Príslop a stanicu Krpáčovo s 2 nástupnými hranami.

Pozemné a palubné služby

Pozornosť bola venovaná aj nadväzným službám.

Infostánok je k dispozícíi v nástupných/výstupných/prestupných bodoch Štiavnička, Hotel Golf a Krupová.

Infokiosk je k dispozícii vo všetkých nástupných/výstupných/prestupných bodoch (Štiavnička, Chvatimech triangel, Železiarne Podbrezová nový závod, Bystrianska jaskyňa, Bystrá, Ski Mýto pod Ďumbierom, Hotel Bystrá, Kúria Tále, Ski Tále, Hotel Partizán, Krupová, Hotel Stupka, Hotel Golf, Príslop a Krpáčovo).

Pokladnica je k dispozícii v nástupných/výstupných/prestupných bodoch Štiavnička, Hotel Golf a Krupová.

Biletomat je k dispozícii vo všetkých nástupných/výstupných/prestupných bodoch (Štiavnička, Chvatimech triangel, Železiarne Podbrezová nový závod, Bystrianska jaskyňa, Bystrá, Ski Mýto pod Ďumbierom, Hotel Bystrá, Kúria Tále, Ski Tále, Hotel Partizán, Krupová, Hotel Stupka, Hotel Golf, Príslop a Krpáčovo).

Bar je k dispozícii v nástupnom/výstupnom/prestupnom bode Štiavnička.

Alimentomat je k dispozícii v nástupných/výstupných/prestupných bodoch Štiavnička, Hotel Golf a Krupová.

Vlakové súpravy nad rámec legislatívnych požiadavkov splňujú nasledujúce kvalitatívne parametre:

 • bezbariérovosť pre osoby so zníženou schopnosťou pohybu a orientácie
 • klimatizácia
 • bezodpadová toaleta
 • batožinový priestor pre prepravu objemných batožín (bicykel, lyže, kočiarik apod.)
 • elektrické prípojky pre nízkopríkonové spotrebiče
 • wifi
 • audiovideoinformačné panely
 • biletomat
 • panoramatické okná.

Vo všetkých vlakoch sú nad rámec tejto požadovanej kvality súprav k dispozícii služby stewarda.

Investičné náklady

Investičné náklady dopravnej cesty sú nasledujúce:

 • subvariant stanica Železiarne Podbrezová nový závod 1, obsluhovaná len brána generálne riaditeľstvo – 66 207 000 EUR
 • subvariant s tunelom – 52 315 000 EUR
 • invariant Príslop – 23 922 000EUR
 • variant adhézny úsek Hotel Golf – Krupová na vlastnom telese – 36 788 000 EUR;

celkom teda 179 231 000 EUR.

Nejde ani o investične najlacnejšie riešenie (to by bolo s vedením trasy okolo nákladnej vrátnice železiarní (v prípade, že náklady na stanicu Železiarne Podbrezová nový závod sú pripísané tomuto investičnému zámeru a nie investičnému zámeru Šaling – Železiarne Podbrezová nový závod), bez tunelu a cez Tichý vrch) a ani o investične najdrahšie riešenie (to by obsahovalo kabínovú lanovku alebo ozubnicovú železnicu).

Pre toto vyššie navrhnuté riešenie však existujú nasledujúce dôvody:

 • subvariant stanica Železiarne Podbrezová nový závod 1, obsluhovaná len brána generálne riaditeľstvo síce nevyužíva teleso dnešnej železničnej vlečky, síce je drahší, síce potrebuje zástavku naviac (Chvatimech triangel), ale využíva i tak pripravovanú infraštruktúru stanice Železiarne Podbrezová nový závod a časti trate Chvatimech – Železiarne Podbrezová nový závod pre priame vlaky Šaling – Železiarne Podbrezová nový závod, pričom investičné náklady na ňu sú započítané v tomto investičnom zámere; v tomto subvariante je naviac (paradoxne) systém vlakov Štiavnička – Krupová/Krpáčovo technologicky menej ovplyvnený systémom vlakov Šaling – Železiarne Podbrezová nový závod
 • subvariant s tunelom je síce drahší, má síce horšie sklonové pomery, ale má kratšie vedenie trasy, lepšie smerové pomery a hlavne nekoliduje s pripravovanou zástavbou
 • invariant Príslop je síce drahší, má síce horšie smerové pomery, má síce dlhšie vedenie trasy, ale má lepšie sklonové pomery a hlavne obsluhuje hornú časť areálu Tále ski, golf & hotel resort
 • variant adhézny úsek Hotel Golf – Krupová na vlastnom telese je síce dlhší, ale má lepšie sklonové pomery (naviac bez potreby investične i prevádzkovo drahšieho ozubnicového úseku), menej koliduje s cestnou dopravou (aj keď náhodilou neverejnou) a je lacnejší.

Autori tejto štúdie doporučili ďalej sledovať maximalistický prevádzkový variant. Ide o ponuku spojov v intervale 60 min. v občianskej časti dňa (15 párov vlakov denne), pre ktorú sú potrebné 3 elektrické, 2 vložené a 2 riadiace vozne ako čistá grafikonová potreba. Navrhuje sa radenie vlakov ako trojdielnych pre osu Štiavnička – Hotel Golf – Krupová a ako jednodielnych pre osu Hotel Golf – Krpáčovo (teda bez vloženého a riadiaceho vozňa).

Nejde síce o bežný postup, ale pre toto vyššie navrhnuté riešenie existujú nasledujúce dôvody:

 • minimalistický variant s intervalom 120 min. v občianskej časti dňa je min. variantom v prípade udržiavania prevádzkyschopnosti dráhy existujúcej, nie výstavby novo navrhovanej
 • minimalistický variant s intervalom 120 min. v občianskej časti dňa bol navrhnutý ako silne konzervatívny a skôr ako záporný preukaz spôsobilosti
 • realistický variant šetrí len časť variabilných nákladov, keďže fixné sú rovnaké ako v prípade maximalistického variantu (na rozdiel od minimalistického variantu)
 • maximalistický variant nenúti cestujúcu klientelu riešiť problémy časopriestoru, keďže ponuka je na hlavnej osi i na vedľajšej osi stabilná.

Investičné náklady vozidiel sú nasledujúce:

 • jednovozňová súprava – 2 600 000 EUR
 • dvojvozňová súprava – 4 800 000 EUR
 • trojvozňová súprava – 6 400 000 EUR;

celkom teda (1 jednovozňová, 1 dvojvozňová a 2 trojvozňové súpravy) 20 200 000 EUR.

Výpočet investičných nákladov vozidiel predpokladá nadobudnutie jednej jednovozňovej a dvoch trojvozňových súprav podľa čistej grafikonovej potreby a jednej záložnej dvojvozňovej súpravy, celkom teda štyroch súprav. Jednovozňová súprava by mala mať kapacitu 30 miest na sedenie, dvojvozňová 83 miest, trojvozňová 136 miest. Súpravy sú uvažované ako nové a plne prispôsobené podmienkam obchodného modelu, netypickému rozchodu a náročnému charakteru infraštruktúry umiestnenej v horskom teréne s pomerne veľkými traťovými sklonmi, kde bude potrebná dlhodobo spoľahlivá prevádzka za rôznych poveternostných podmienok. Z tohto hľadiska možno predpokladať, že by hnací vozeň súpravy mal mať výkon zhruba 1 000 kW a to bez ohľadu na to, o koľkovozňovú súpravu z vyššie uvedených ide (z dôvodu potrebnej kompatibility). Vzhľadom k špeciálnym podmienkam a veľmi malej sérii je potrebné počítať s tým, že súpravy budú o niečo drahšie ako porovnateľné vozidlá.

Nadväzná doprava

Štúdia zohľadňovala aj nadväznú dopravu.

Nadväznou vlakovou dopravou sú normálnorozchodné vlaky užívajúce železničnú sieť spoločnosti Železnice Slovenskej republiky a nadväzujúce na železničnú sieť spoločnosti Čiernohronská železnica v zastávke/odbočke Chvatimech (ŽSR).

Nadväznou autobusovou pravidelnou diaľkovou dopravou sú autobusy zastavujúce na zastávke Podbrezová, Chvatimech, rázc. pri železničnej stanici Chvatimech (ČHEŽ).

Nadväznou autobusovou pravidelnou nediaľkovou dopravou sú autobusy zastavujúce na zastávke Podbrezová, Chvatimech, rázc. pri železničnej stanici Chvatimech (ČHEŽ), stanici Valaská, Piesok, závod Železiarne Podbrezová pri stanici Železiarne Podbrezová nový závod a zastávkach Piesok pri zastávke Piesok, Bystrá, jaskyňa pri zastávke Bystrianska jaskyňa, Bystrá pri zastávke Bystrá a Mýto pod Ďumbierom, Zapač pri zastávke Ski Mýto pod Ďumbierom.

Nadväznou autobusovou nepravidelnou dopravou sú zájazdové autobusy, parkujúce na termináli Štiavnička.

Nadväznou lanovkovou dopravou je lanovka Krupová – Kosodrevina – Chopok – Luková – Priehyba – Jasná.

Nadväznou individuálnou automobilovou dopravou sú osobné automobily, parkujúce na termináli Štiavnička a Krpáčovo a parkingoch Železiarne Podbrezová nový závod, Bystrianska jaskyňa a Ski Mýto pod Ďumbierom.

Ide o najväčšiu konkurenciu navrhovaného dopravného systému, ktorej bude vjazd na cestu č. III/584 v úseku Bystrá – Tále – Srdiečko/Krupová a na cestu č. IV/2373 v úseku Tále – Krpáčovo znemožnený, resp. prísne regulovaný a len pre dopravnú obsluhu. Do systému P+R sú zaradené parkoviská parkovací dom Štiavnička, parking Železiarne Podbrezová nový závod, parking Bystrianska jaskyňa, parking Ski Mýto pod Ďumbierom a parking Krpáčovo. Do systému K+R sú zaradené miesta krátkodobého zastavenia Štiavnička, Železiarne Podbrezová nový závod, Bystrianska jaskyňa, Ski Mýto pod Ďumbierom a Krpáčovo. Do systému B+R sú zaradené nástupné/výstupné/prestupné body Štiavnička, Bystrianska jaskyňa, Bystrá, Ski Mýto pod Ďumbierom, Hotel Bystrá, Kúria Tále, Ski Tále, Hotel Partizán, Hotel Stupka, Hotel Golf, Príslop a Krpáčovo.

Nadštandardná a nákladná doprava

Okrem pravidelnej verejnej dopravy v rámci dopravnej obslužnosti železničná trať tohto investičného zámeru ponúka čoby krajinársky zaujímavá aj možnosť prevádzkovania verejných a neverejných zážitkových vlakov, zostavených napr. z panoramatických, reštauračných a salónnych vozňov; neverejné by mali cestovný poriadok, šitý na mieru; verejné by odchádzali v dopoludňajších hodinách z dolnej stanice Štiavnička a v odpoludňajších hodinách z hornej stanice Krupová a zastavovali by len v zaujímavých miestach Štiavnička – Bystrianska jaskyňa – Ski Mýto pod Ďumbierom – Ski Tále – Hotel Golf – Krupová.

Samozrejmosťou je i možnosť prevádzky nákladnej dopravy ako plnohodnotnej súčasti citylogistics (zásobovanie hotelov, odvoz odpadkov apod.).

(Nebola by to žiadna novinka dokonca ani na Slovensku. Podobný prípad bol v minulosti napr. vo Vysokých Tatrách, kde ako pamiatka naň zostal tunel 170 m dlhý na bývalej úzkokoľajnej vlečke v areáli liečebného ústavu Vyšné Hágy.)

Etapizácia

Štúdia riešila aj možnú etapizáciu tohto investičného zámeru.

Ako 0. etapu je možné postaviť úsek Chvatimech (– triangel) – Železiarne Podbrezová nový závod. Ako 1. etapu je možné postaviť úsek triangel – Štiavnička a Železiarne Podbrezová nový závod – Piesok – Bystrianska jaskyňa – Bystrá – Ski Mýto pod Ďumbierom – Hotel Bystrá – Kúria Tále – Ski Tále – Hotel Partizán – Hotel Stupka – Hotel Golf a dovybaviť zastávkou Chvatimech triangel predchádzajúci úsek 0. etapy.

Ako 2. etapu je možné postaviť úsek Hotel Golf – Krupová.

Ako 3. etapu je možné postaviť úsek Hotel Golf – Príslop – Krpáčovo.

Manažérske zhrnutie

Spracovaná štúdia:

 • potvrdila zmysluplnosť investičného zámeru napojenia rekreačných oblastí Bystrianska dolina, Tále, Krpáčovo a Chopok – juh na údolie rieky Hron s jeho hlavnou dopravnou infraštruktúrou (cestnou a železničnou) železničnou dopravou
 • naznačila technickú realizovateľnosť investičného zámeru napojenia rekreačných oblastí Bystrianska dolina, Tále, Krpáčovo a Chopok – juh na údolie rieky Hron s jeho hlavnou dopravnou infraštruktúrou (cestnou a železničnou) železničnou dopravou
 • naznačila ekonomickú realizovateľnosť investičného zámeru napojenia rekreačných oblastí Bystrianska dolina, Tále, Krpáčovo a Chopok – juh na údolie rieky Hron s jeho hlavnou dopravnou infraštruktúrou (cestnou a železničnou) železničnou dopravou
 • určila trasu a dopravný mód napojenia rekreačných oblastí Bystrianska dolina, Tále, Krpáčovo a Chopok – juh na údolie rieky Hron s jeho hlavnou dopravnou infraštruktúrou (cestnou a železničnou) železničnou dopravou
 • určila obchodný cestovný poriadok vlakov pre napojenie rekreačných oblastí Bystrianska dolina, Tále, Krpáčovo a Chopok – juh na údolie rieky Hron s jeho hlavnou dopravnou infraštruktúrou (cestnou a železničnou) železničnou dopravou
 • určila radenie a komfort/služby vlakov pre napojenie rekreačných oblastí Bystrianska dolina, Tále, Krpáčovo a Chopok – juh na údolie rieky Hron s jeho hlavnou dopravnou infraštruktúrou (cestnou a železničnou) železničnou dopravou
 • určila rozmiestnenie a komfort/služby bodov zastavenia vlakov pre napojenie rekreačných oblastí Bystrianska dolina, Tále, Krpáčovo a Chopok – juh na údolie rieky Hron s jeho hlavnou dopravnou infraštruktúrou (cestnou a železničnou) železničnou dopravou
 • určila rozmiestnenie dopravní pre napojenie rekreačných oblastí Bystrianska dolina, Tále, Krpáčovo a Chopok – juh na údolie rieky Hron s jeho hlavnou dopravnou infraštruktúrou (cestnou a železničnou) železničnou dopravou
 • určila etapizáciu investičného zámeru napojenia rekreačných oblastí Bystrianska dolina, Tále, Krpáčovo a Chopok – juh na údolie rieky Hron s jeho hlavnou dopravnou infraštruktúrou (cestnou a železničnou) železničnou dopravou
 • určila dôležitých partnerov investičného zámeru napojenia rekreačných oblastí Bystrianska dolina, Tále, Krpáčovo a Chopok – juh na údolie rieky Hron s jeho hlavnou dopravnou infraštruktúrou (cestnou a železničnou) železničnou dopravou.

Jej ďalším a prirodzeným nástupcom by mala byť štúdia realizovateľnosti investičného zámeru rozvoja ekologickej udržateľnej dopravy v oblasti Bystrianskej doliny a oblasti Chopok – juh pre potreby jeho financovania, štúdia vplyvu investičného zámeru na životné prostredie a územne-technická štúdia investičného zámeru rozvoja ekologickej udržateľnej dopravy v oblasti Bystrianskej doliny a oblasti Chopok – juh pre potreby dokumentácie pre územné rozhodnutie, čo je prvým legislatívne-právne záväzným úradným dokumentom (na rozdiel od štúdií tejto predprojektovej prípravy).

Epilóg

Urobím zo Slovenska Švajčiarsko východu.

Vladimír Mečiar, 1993

Veľa sa toho z toho teda nepodarilo, taká je pravda (skôr sa podaril opak).

Teraz je však šanca začať „švajčiarske“ vízie naplňovať.

Leave a Reply

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

10 comments
 • Čo tak tam urobiť diaľnicu? Vám to už naozaj hrabe, čo tie zvieratá, lesy všetko po strieľať vyrúbať.Celé to tam uzavrieť len pre smotánku? Pre celebrity

 • Viem si predstaviť ceny lístkov. Už teraz sú to riadne pálky v CHZ. S autobusom absolútne nezrovnavatelne

 • Ak sa niekde objaví “atalér Parabola”, čo je spoločenstvo magorov na vysávanie verejných zdrojov, tak treba dať od toho ruky preč.

 • Mne sa to celkom pozdáva va. Bojíte sa nového? X aut nikomu nevadí, takto sa aj miestne obyvateľstvo ľahšie dostane domov….. nápad fajn, len či sa aj zrealizuje 🤷‍♀️

  • nedostane… alebo mozno oni nie,ale my z okolitych miest uz nie, lebo ak sa to spravi,tak sa planuje zrusit moznost ist tam autom

 • 1. čo na to TANAP – 5-ty stupeň ochrany- jaskyňa
  2. temer všetko súkromné pozemky – vyvlastnenie v záujme koho?
  3. budúca odsávačka eurofondov?
  4. na 10 rokov z krásnej doliny stavenisko

  5. doposiaľ sa nevybudovala mimoriadne žiadúca cyklotrasa na trase Brezno – Piesok – Bystrá – Mýto pod Ďumbierom – Čertovica a Bystrá – Tále – Krpáčovo a nie takýto megalomanský nezmysel

  • Presne tak. U nas je problem najst zdroje na udrziavanie panoptika techniky v ZSR, ZSSK atd, vystavba cyklotras je tiez nekonecny pribeh. Koridor na rychlost 160 km/hod. sa dobuduje az v Roku Pana cca 20XX. XX je vyssie ako 30….